Študent, ki ima odprt S. P. izgubi pravico do dela prek študentskega servisa.