Čeprav se z dijaki/študenti ne sklepa klasična pogodba o zaposlitvi, pa ima študentsko delo kljub temu določene elemente delovnega razmerja, ki jih je treba upoštevati.