Dohodnina je davek od dohodkov fizičnih oseb. Upoštevajo so vsi obdavčljivi dohodki v koledarskem letu od 1. 1. do 31. 12.