Če niso izpolnjeni navedeni pogoji iz predhodnega postopka oziroma delodajalec – vlagatelj prostega delovnega mesta (PDM) na podlagi poziva slovenskega Zavoda ne dopolni manjkajočih podatkov, tam izdajo Obvestilo o nezmožnosti posredovanja delavcev iz BiH, kjer so obrazloženi razlogi, zakaj posredovanje ni možno.