Ko dopolniš 26 let, še vedno lahko delaš prek študentskega servisa, izjema so izredni dijaki (udeleženci izobraževanja odraslih), ki lahko delajo do 26 leta. Po tej starosti izgubiš posebno olajšavov višini 3.500 € (za leto 2021 ali 2022).