Zakonsko določena minimalna urna postavka za študentsko delo od 21. januarja 2023 znaša: