Študent REZIDENT prejme na bančni račun neto zaslužek. To pomeni, da se mu odvede 15,50 % od bruto zneska na napotnici za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, kar se mu šteje v pokojninsko dobo.

Primer izračuna za REZIDENTA: