Napotenim delavcem morajo biti zagotovljeni minimalni pogoji za delo in zaposlitev, kot so urejeni v državi, kjer se delo opravlja. 

Minimalni delovni pogoji se nanašajo na: