Delodajalci, ki imate sedež v državi članici EU, EGP ali v Švici, lahko v Sloveniji opravljate storitve z napotenimi delavci, ne glede na njihovo državljanstvo. 

Enotna kontaktna točka – Portal EUGO Slovenia

V Sloveniji je enotna kontaktna točka portal EUGO Slovenia (Slovenia Business point), kjer lahko tuji ponudniki storitev iz držav članic EU, EGP in Švice dobite informacije glede: