Prost pretok storitev, ena izmed temeljnih svoboščin notranjega trga, podjetjem omogoča izvajanje storitev tudi v drugi državi članici EU, EGP in Švici.

Kdo so napoteni delavci?

V skladu z Zakonom o čezmejnem izvajanju storitev (Uradni list RS, 40/2023, 3. 4. 2023) je napoteni delavec vsaka fizična oseba, ne glede na njeno državljanstvo, ki v okviru čezmejnega izvajanja storitev delodajalca oziroma tujega delodajalca, pri katerem je zaposlena in na tej podlagi vključena v ustrezna socialna zavarovanja v državi, kjer ima delodajalec sedež, začasno opravlja delo v drugi državi članici EU, kot je tista, v kateri običajno opravlja delo.