Predložitev vloge

Pred iztekom dovoljenja na podlagi sporazuma lahko delavec migrant zaprosi za podaljšanje dovoljenja.