Predložitev vloge

Na podlagi sporazuma lahko delavec migrant zaprosi za podaljšanje dovoljenja, vendar ne prej kot 60 dni pred iztekom dovoljenja in najkasneje 15 dni po izteku dovoljenja.