Obmejni delavec oz. čezmejni delovni migrant dela v eni državi EU, prebiva pa v drugi in se vsak dan ali vsaj enkrat tedensko vrača v državo stalnega prebivališča.