Vloga za izdajo dovoljenja

Po zaključku izbora kandidatov in sklenitvi pogodbe o zaposlitvi predložite vlogo za izdajo delovnega dovoljenja pri Zavodu RS za zaposlovanje na obrazcu TUJ-BiH-1, skupaj s Prilogo 2.

Ob predložitvi vloge za delovno dovoljenje je treba plačati upravno takso.

Pogodba o zaposlitvi mora biti sklenjena za najmanj eno leto. Predlagamo, da delodajalci upoštevate in podpišete vzorec dvojezične pogodbe o zaposlitvi.

Vlogo lahko predložite osebno na vsakem uradu za delo ali pošljete po pošti. Preverite naslove in uradne ure ...