Prošnja za enotno dovoljenje

Vlogo za izdajo ali podaljšanje enotnega dovoljenja lahko vložita:

Tujec mora vlogo za prvo enotno dovoljenje oddati pri slovenskem diplomatsko-konzularnem predstavništvu v svoji državi.

Delodajalci lahko vlogo za prvo enotno dovoljenje oddate: 

Soglasje k enotnemu dovoljenju

V postopku za enotno dovoljenje, ki ga vodi upravna enota, na zavodu za zaposlovanje izdajo soglasje k temu dovoljenju. Soglasje lahko izdajo, če so izpolnjeni zakonski pogoji za posamezno vrsto soglasja.

Postopek izdaje soglasja se začne po uradni dolžnosti na zahtevo upravne enote, na podlagi vloge za enotno dovoljenje in priložene dokumentacije. Slednja mora vsebovati tudi dokazila o izpolnjevanju zakonskih pogojev za izdajo soglasja k enotnemu dovoljenju. 

To pomeni, da vam po oddaji vloge za enotno dovoljenje ni potrebno pridobivati soglasja k temu dovoljenju. Upravna enota po uradni dolžnosti sama začne postopek pridobitve soglasja.

Na zavodu za zaposlovanje preverjajo zakonske pogoje za izdajo soglasja k enotnemu dovoljenju in odločajo o soglasju. Glede zahteve upravne enote za izdajo soglasja morajo odločiti v 15 dneh od prejema vloge za enotno dovoljenje.  

Izdano soglasje k enotnemu dovoljenju je potrdilo o izpolnjevanju zakonskih pogojev za določen namen zaposlitve ali dela v Sloveniji.