Prijava prostega delovnega mesta

Postopek izbire delavca migranta se začne na pobudo delodajalca, ki pri Zavodu RS za zaposlovanje prijavi prosto delovno mesto na obrazcu PDM-KTD (na vpogled). Pri tem je obvezno v celoti izpolniti rubriko 3. d) delavec, ki prihaja na podlagi bilateralnega sporazuma o zaposlovanju. 

Elektronsko prijavo prostega delovnega mesta opravite na Portalu za delodajalce. Pred prvo uporabo portala se registrirate.

Če ima delodajalec že znanega kandidata, lahko sočasno s prijavo prostega delovnega mesta predloži tudi vlogo na obrazcu TUJ-SRB-1, skupaj s Prilogo 2.

Ob predložitvi vloge za delovno dovoljenje je treba plačati upravno takso.

Pogodba o zaposlitvi mora biti sklenjena za najmanj eno leto. Predlagamo, da delodajalci upoštevate in podpišete vzorec dvojezične pogodbe o zaposlitvi.

Delodajalci ste v postopku zaposlitve delavca iz Srbije v skladu s 5. členom protokola dolžni pristojnemu nosilcu države izvora, to je Nacionalni službi za zaposlovanje v Srbiji (NSZ Srbije), posredovati enostransko podpisano pogodbo o zaposlitvi (v obeh jezikih). Delavec pogodbo o zaposlitvi podpiše pri nosilcu (NSZ) v Srbiji.