Postopek izbire delavca migranta se začne na pobudo delodajalca, ki pri Zavodu RS za zaposlovanje prijavi prosto delovno mesto na obrazcu PDM-KTD (na vpogled). Pri tem je obvezno v celoti izpolniti rubriko 3. d) delavec, ki prihaja na podlagi bilateralnega sporazuma o zaposlovanju. 

Elektronsko prijavo prostega delovnega mesta opravite na Portalu za delodajalce. Pred prvo uporabo portala se registrirate.

Če ima delodajalec že znanega kandidata, lahko sočasno s prijavo prostega delovnega mesta predloži tudi vlogo na obrazcu TUJ-BiH 1, skupaj s Prilogo 2.