Za sezonska dela v kmetijstvu do 90 dni v koledarskem letu potrebujete delovno dovoljenje. Za sezonska dela v kmetijstvu nad 90 dni v koledarskem letu pridobite enotno dovoljenje. 

Sezonska dela do 90 dni