Enaki pogoji, kot veljajo za zaposlitev državljanov Slovenije, veljajo tudi v primeru zaposlitve državljanov Evropske unije, Norveške, Islandije, Lihtenštajna in Švice.

Postopek zaposlitve državljana EU, EGP ali Švice

1. Prosto delovno mesto javno objavite (v skladu s 25. in 26. členom ZDR-1). To lahko storite tudi pri Zavodu za zaposlovanje.