Zaposlovanje državljanov Bosne in Hercegovine (BiH) v Sloveniji je možno le na podlagi sporazuma med obema državama. Slednji celovito ureja pogoje in postopke zaposlovanja, izdaje in podaljšanja dovoljenja za zaposlitev državljanov BiH, ki so prišli na delo v Slovenijo, razen s sporazumom določenih izjem.

Delovno dovoljenje

Za zaposlitev državljanov BiH po sporazumu je potrebno delovno dovoljenje, ki ga izdamo na zavodu za zaposlovanje.Delovno dovoljenje se upošteva kot soglasje k enotnemu dovoljenju, ki ga izda upravna enota.