Zaposlovanje državljanov Srbije v Sloveniji je možno le na podlagi sporazuma med obema državama. Slednji celovito ureja pogoje in postopke zaposlovanja, izdaje in podaljšanja dovoljenja za zaposlitev državljanov Srbije, ki so prišli na delo v Slovenijo, razen s sporazumom določenih izjem. 

Delovno dovoljenje

Za zaposlitev državljanov Srbije po sporazumu je potrebno delovno dovoljenje, ki ga izdamo na zavodu za zaposlovanje.Delovno dovoljenje se upošteva kot soglasje k enotnemu dovoljenju, ki ga izda upravna enota.