Tujci z dovoljenjem za začasno prebivanje, ki ni izdano zaradi zaposlitve, samozaposlitve ali dela, pač pa na primer zaradi združitve družine, študija ali drugih razlogov, se lahko zaposlijo na podlagi pridobljenega informativnega lista.

Informativni list izdamo na območni službi Zavoda v skladu Zakonom o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev(ZZSDT, 33. člen).
 

Kakšen je postopek zaposlitve?