Omejitve pri delu, ki so posledica invalidnosti, lahko večinoma povsem odpravite z ustreznimi prilagoditvami delovnega mesta in delovnega okolja ter z uporabo novih tehnologij. Pri tem lahko uveljavite določene finančne ugodnosti.

Kvotno zaposlovanje in spodbude za zaposlitev invalidov

Kvota je obvezni delež zaposlenih invalidov pri posameznem delodajalcu. Delež invalidov, ki jih mora zaposliti delodajalec, je odvisen od števila zaposlenih pri tem delodajalcu. Kvota je zato lahko različna, vendar ne more biti nižja od 2 % in ne višja od 6 % skupnega števila zaposlenih. 

1. Zavezanec za izpolnjevanje kvote je vsak delodajalec, ki je pravna ali fizična oseba, registrirana v Sloveniji, in ima najmanj 20 zaposlenih. 

2. Če ste zavezanec za kvotno zaposlovanje, vendar ne zaposlujete invalidov, ste dolžni plačati prispevek v invalidski sklad pri Javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu.