Psihološka varnost na delovnem mestu omogoča zaposlenim, da se počutijo varne pri izražanju mnenj, delanju napak in iskanju pomoči brez strahu pred medosebnimi napadi. Raziskave so pokazale, da so kreativnost, učenje in raziskovanje boljše v okoljih z visoko stopnjo psihološke varnosti. Vendar se postavlja vprašanje, ali je psihološka varnost vedno koristna.

Eno vprašanje zadeva delovna mesta, ki obsegajo ponavljajoče in standardizirane naloge, kjer želimo, da zaposleni sledijo pravilom in ne tvegajo, še posebej tam, kjer si napak ne moremo privoščiti, v članku Can Workplaces Have Too Much Psychological Safety? pišejo v Harvard Business Review (HBR).