Ocenjevalni center je metoda, s katero ocenjujemo trenutne kandidatove spretnosti oz. kompetence, ki jih z drugimi metodami (npr. s selekcijskim intervjujem ali s psihološkimi vprašalniki) ne moremo. Lahko jo uporabimo kot samostojen del selekcijskega postopka po opravljenih presejalnih intervjujih ali kot izhodiščno oceno pri načrtovanju razvoja zaposlenih.

V raziskavi smo preverili, kakšna je povezanost ocen, pridobljenih pri nalogah ocenjevalnega centra, z rezultati psihološkega testiranja in z opazovanim vedenjem.