Kdo bo Kadrovski manager 2022?

S priznanjem Kadrovski manager leta nagrajujemo kadrovskega strokovnjaka, ki uspešno upravlja in razvija kadrovsko funkcijo v smer strateške poslovne funkcije, priznanje Kadrovski up pa nagrajuje najboljša znanstveno-raziskovalna dela s področja kadrovskega menedžmenta.

Anisa Faganelj, vodja akademije AMZS v AMZS d.d. je bila prejemnica prestižnega priznanja Kadrovski manager 2021. 

Kadrovski manager leta 2022

Kadrovski manager leta je najbolj prestižno priznanje na področju kadrovske stroke, ki ga podeljujemo že od leta 2006. S priznanjem opozarjamo na pomembnost in vlogo kadrovske stroke pri uspešnem in dolgoročno vzdržnem poslovanju organizacij.

Kadrovski strokovnjak, ki se želi potegovati za naziv Kadrovski manager leta, mora izpolnjevati razpisna merila, objavljena na spletni strani #loveHR Summit. Med drugim mora promovirati kadrovsko poslanstvo in kadrovsko stroko v organizaciji in izven nje, pohvali se lahko s strokovnimi dosežki in realiziranimi projekti, kar lahko dokazuje celo z nagradami, priznanji in certifikati. Upošteva se tudi avtorstvo strokovnih člankov in knjig, strokovno sodelovanje na dogodkih in mednarodno udejstvovanje ter oblikovana kadrovska strategija in cilji.

Na natečaj se lahko prijavite ali nominirate kandidata tako, da izpolnite online obrazec za prijavo, priloge pa oddate na e-naslov skk@planetgv.si. Prijave so odprte do 4. marca 2022.

Več informacij na: skkongres.si/izbor/.

Kadrovski up leta 2022

S priznanjem Kadrovski up leta vsako leto nagradimo najboljša znanstveno-raziskovalna dela s področja kadrovskega menedžmenta. Na razpisu sodelujejo študentje z diplomskimi, magistrskimi ali doktorskimi deli, ki preučujejo kariere, strateške vloge kadrovskega managementa, elemente, ki vplivajo na uspešnost kadrovske funkcije, merjenje dodane vrednosti kadrovske funkcije oziroma preučujejo in razvijajo sodobne pristope kadrovske funkcije.

Strokovna dela se ocenjujejo po aktualnosti obravnavane tematike za razvoj kadrovskega managementa, inovativnosti problemskega in metodološkega pristopa k obravnavani tematiki, interpretaciji rešitev in predlogov za nadaljnji razvoj obravnave tematike/področja ter uporabnosti rezultatov v praksi.

Za prijave in nominacije je pripravljen online obrazec za prijavo, priloge pa pošljete na e-naslov skk@planetgv.si. Rok za prijavo je 4. marec 2022.

Več informacij na: skkongres.si/izbor/.

Podrobnejše informacije o prijavi na razpis dobite na spletni strani skkongres.si/izbor, prek telefona 01 309 44 38 ali e-naslova skk@planetgv.si.