Planet GV in Inštitut SOFOS vsako leto merita izobraževalni utrip v podjetjih in organizacijah že od leta 2002 in na vsakoletni konferenci Izobraževalni management s pomočjo zbranih podatkov predstavita, kako poteka razvoj na tem področju – kakšno skrb namenjajo podjetja ter organizacije strateškemu vlaganju v izobraževanje in usposabljanje, kako spretna so pri razvijanju kulture znanja.