Planet GV in Inštitut SOFOS vsako leto merita izobraževalni utrip v podjetjih in organizacijah že od leta 2002 in na vsakoletni konferenci Izobraževalni management s pomočjo zbranih podatkov predstavita, kako poteka razvoj na tem področju – kakšno skrb namenjajo podjetja ter organizacije strateškemu vlaganju v izobraževanje in usposabljanje, kako spretna so pri razvijanju kulture znanja.

Za uvrstitev na lestvico TOP 10 so pomembne tri skupine kazalnikov, ki omogočajo uvrstitev na lestvico podjetjem in organizacijam vseh velikosti. Kazalniki se spremljajo za preteklo leto.

Kazalniki za spremljanje uspešnosti izobraževanja

Prva skupina kazalnikov preverja finančna vlaganja v izobraževanje in usposabljanje: