Individualni načrt uvajanja in mentorstvo sta ključna za uspešno uvajanje novega sodelavca. Strukturiran in prilagojen program uvajanja pripomore k hitrejšemu vključevanju novega sodelavca, občutku pripadnosti in »domačnosti«, kar pozitivno vpliva na učinkovitost uvajanja, sprejemanja informacij, hitrost prevzemanja delovnih nalog in kakovostno izvedbo.

Uvajanje traja poljubno dolgo, v Optiwebu zajema šest mesecev od prihoda.

Individualni načrt uvajanja - ker je vsak zaposleni unikaten

Načrt uvajanja mora biti prilagojen tako za posamezen položaj kot tudi za sodelavca, ki se nam bo pridružil - glede na predhodno znanje, izkušnje in zanimanja. Običajno je najintenzivnejši v prvih 4–5 tednih, dolžina trajanja pa je odvisna od položaja in predhodnega znanja. Za kreiranje individualnega načrta uvajanja je lahko odgovoren vodja ekipe sam (ali pa kadrovski strokovnjak, ki je vedno tudi v vlogi podpore), za končno obliko pa je vodja ekipe odgovoren skupaj z mentorjem, saj najbolje poznata področja dela, vodja pa ima dodaten vpogled v kompetence novega sodelavca, kar pripomore k individualiziranju načrta uvajanja.

4 stebri podpore