Zdravstvene ustanove kot delodajalci, ki so upravljavci osebnih ali zdravstvenih podatkov novozaposlenemu delavcu in študentom, ki prihajajo na klinično prakso, dajo v podpis izjavo o varovanju osebnih podatkov. Takšna praksa se je uveljavila predvsem zato, da bi bil s tem delavec opozorjen na dolžnost varovanja osebnih, poslovnih in zdravstvenih podatkov, delodajalec pa bi bil razbremenjen odgovornosti.