Ali kako smo se v podjetju, v iskanju novih pristopov za pridobivanje deficitarnih kadrov lotili in tudi uspešno izpeljali pilotni projekt kadrovanja kvalificiranih kuharjev iz Ukrajine.

Kot večina podjetji na trgu se tudi v podjetju Slorest, d. o. o. soočamo s pomanjkanjem kvalificiranih kadrov. Naša glavna dejavnost je prehrana na delovnem mestu, v šolah, vrtcih ter domovih starejših občanov, dnevno za svoje goste pripravimo in postrežemo 35.000 obrokov. Kot gostinsko podjetje, na slovenskem trgu prisotno 28 let, z visoko intenzivno produkcijo, se zelo dobro zavedamo pomena človeškega kapitala ter dodane vrednosti, ki jo prinašajo naši zaposleni. Zaposlujemo približno 450 ljudi, vedno pa smo zainteresirani za sodelovanje z usposobljenim gostinskim kadrom. Kuharji so za naš delovni proces ključni, hkrati pa je to tudi eden najbolj deficitarnih poklicev. Ker manko tovrstnega kadra sega daleč pred trenutno krizo pomanjkanja ustreznih kandidatov na trgu, smo že v letu 2019 ugotovili, da moramo ubrati nove pristope, če želimo zagotavljati nemoten delovni proces ter biti konkurenčni na trgu.