KO IZ KUHINJE

ZADIŠI PO BORŠČU

Ali kako smo se v podjetju, v iskanju novih pristopov za pridobivanje deficitarnih kadrov lotili in tudi uspešno izpeljali pilotni projekt kadrovanja kvalificiranih kuharjev iz Ukrajine.

TJAšA SNOJ

Facebook
LinkedIn

Kot večina podjetji na trgu se tudi v podjetju Slorest, d. o. o. soočamo s pomanjkanjem kvalificiranih kadrov. Naša glavna dejavnost je prehrana na delovnem mestu, v šolah, vrtcih ter domovih starejših občanov, dnevno za svoje goste pripravimo in postrežemo 35.000 obrokov. Kot gostinsko podjetje, na slovenskem trgu prisotno 28 let, z visoko intenzivno produkcijo, se zelo dobro zavedamo pomena človeškega kapitala ter dodane vrednosti, ki jo prinašajo naši zaposleni. Zaposlujemo približno 450 ljudi, vedno pa smo zainteresirani za sodelovanje z usposobljenim gostinskim kadrom. Kuharji so za naš delovni proces ključni, hkrati pa je to tudi eden najbolj deficitarnih poklicev. Ker manko tovrstnega kadra sega daleč pred trenutno krizo pomanjkanja ustreznih kandidatov na trgu, smo že v letu 2019 ugotovili, da moramo ubrati nove pristope, če želimo zagotavljati nemoten delovni proces ter biti konkurenčni na trgu.
Poleg standardnih aktivnosti, ki jih kontinuirano izvajamo, kot je izobraževanje in razvoj obstoječega kadra, sodelovanje s srednjimi gostinskimi šolami po celotni Sloveniji, štipendiranjem bodočega kvalificiranega kadra ter možnost opravljanja praktičnega usposabljanja za dijake in študente, smo kadrovali tudi kuharje iz tujine, predvsem iz držav nekdanje Jugoslavije. Ker pa se je balkanski bazen začel počasi prazniti, smo začeli razmišljati o možnosti rekrutacije kvalificiranih kuharjev tudi iz drugih držav. Konec leta 2019 smo se tako povezali s podjetjem Workforce, d. o. o., s katerimi smo izpeljali pilotni projekt kadrovanja kuharjev iz Ukrajine.

Zakaj Ukrajina?

Gre za velik trg, državo z dobrimi 43 milijoni pre- bivalcev, torej za velik bazen potencialnega kadra. Povprečna...

Več v reviji HRM Feb-Mar2023