Ali kako smo se v podjetju, v iskanju novih pristopov za pridobivanje deficitarnih kadrov lotili in tudi uspešno izpeljali pilotni projekt kadrovanja kvalificiranih kuharjev iz Ukrajine.

Kot večina podjetji na trgu se tudi v podjetju Slorest, d. o. o. soočamo s pomanjkanjem kvalificiranih kadrov. Naša glavna dejavnost je prehrana na delovnem mestu, v šolah, vrtcih ter domovih starejših občanov, dnevno za svoje goste pripravimo in postrežemo 35.000 obrokov. Kot gostinsko podjetje, na slovenskem trgu prisotno 28 let, z visoko intenzivno produkcijo, se zelo dobro zavedamo pomena človeškega kapitala ter dodane vrednosti, ki jo prinašajo naši zaposleni. Zaposlujemo približno 450 ljudi, vedno pa smo zainteresirani za sodelovanje z usposobljenim gostinskim kadrom. Kuharji so za naš delovni proces ključni, hkrati pa je to tudi eden najbolj deficitarnih poklicev. Ker manko tovrstnega kadra sega daleč pred trenutno krizo pomanjkanja ustreznih kandidatov na trgu, smo že v letu 2019 ugotovili, da moramo ubrati nove pristope, če želimo zagotavljati nemoten delovni proces ter biti konkurenčni na trgu.

Poleg standardnih aktivnosti, ki jih kontinuirano izvajamo, kot je izobraževanje in razvoj obstoječega kadra, sodelovanje s srednjimi gostinskimi šolami po celotni Sloveniji, štipendiranjem bodočega kvalificiranega kadra ter možnost opravljanja praktičnega usposabljanja za dijake in študente, smo kadrovali tudi kuharje iz tujine, predvsem iz držav nekdanje Jugoslavije. Ker pa se je balkanski bazen začel počasi prazniti, smo začeli razmišljati o možnosti rekrutacije kvalificiranih kuharjev tudi iz drugih držav. Konec leta 2019 smo se tako povezali s podjetjem Workforce, d. o. o., s katerimi smo izpeljali pilotni projekt kadrovanja kuharjev iz Ukrajine.

Zakaj Ukrajina?

Gre za velik trg, državo z dobrimi 43 milijoni prebivalcev, torej za velik bazen potencialnega kadra. Povprečna bruto plača zaposlenega za polni delovni čas je v decembru 2021 znašala 17.453 ukrajinskih grivn oziroma 535,86 evra, minimalna bruto mesečna plača pa se je v letu 2021 povečala na 6.000 ukrajinskih grivn ali 184,21 evrov1, kar vpliva na težnjo prebivalstva po boljšem zaslužku in posledično delu v tujini. Ukrajinci so vajeni dela izven domačih meja, veliko jih gre »s trebuhom za kruhom« v katero od sosednjih držav, ki so del Evropske unije. Dobro delujoč šolski sistem ustvari izobražene kvalificirane kadre. Slovanske korenine ter skupna jezikovna skupina pripomore k lažjemu učenju slovenskega jezika za Ukrajince. Glede na to, da vsaj na ravni kuharjev večina oseb, s katerimi smo bili v stiku v selekcijskem procesu, ne govori angleško, je to z vidika komunikacije zelo pomemben dejavnik. Tudi higienski standardi v gostinstvu so na visoki ravni in precej podobni našim, kar je za naše podjetje, kjer je vse podrejeno standardom za zagotavljanje varnosti živil, ključnega pomena.

Kako se takšnega projekta sploh lotiti?