Razkorak, kako podjetje gleda na razvoj in kako sami zaposleni, je lahko velik. Razvoja vsi zaposleni ne sprejmejo vedno kot priložnost, vemo pa, da ima pravi učinek le, ko zaposleni v njem vidi smisel. Organizacija naj skrbno načrtuje, kako zaposlenim predstaviti aktivnost z namenom njihovega razvoja, kako jih povabiti vanjo in kaj z njimi predhodno dogovoriti.

Rdeča nit vseh definicij razvoja zaposlenih je, da vključuje učenje oziroma razvijanje posameznika, da bo dosegal lastne cilje in cilje organizacije. Gre torej za proces učenja, kako naj zaposleni s čim manj stresa in naporov dosežejo cilj.2 Njegov učinek je tudi ustvarjanje identitete ljudi z organizacijo, oblikovanje timov za produktivnost in kakovost ter zadostna količina informacij za vse sodelavce. Boštjančič in Tement1 poudarjata, da gre pri razvoju zaposlenih za osebnostni in strokovni razvoj, ki se prepletata in dopolnjujeta.

Poznamo več pristopov k razvoju zaposlenih, organizacije pa se najpogosteje odločajo za naslednje:3