Razvoj na IT-področju je prinesel spremembe tako v način kakor tudi dojemanje dela. Ob vseh priložnostih, ki jih tehnologija prinaša (npr. čas, kraj in prostor, kjer opravljamo neko delo), se seveda porajajo tudi potencialne pasti oz. izzivi. K slednjemu lahko na primer sodi izguba socialne povezanosti in prenosa znanja ter informacij (npr. prevlada individualizma), izguba delovne motivacije in zavzetosti (zaradi prevlade interesa skupnosti/kolektiva), kakor tudi način nadzora nad delom. Zato vprašanje ni, ali bo tehnologija uporabljena za monitoring delavcev (ker to že je), ampak sama etičnost izvedbe.