KO ZNANJE POSTANE VEŠČINA

TINA KASTELIC, direktorica, coach in HR strokovnjakinja pri Kompetenci, d. o. o. IN URŠKA ŠKERBIČ, Vodja oddelka za razvoj zaposlenih pri Pošti Slovenije, d. o. o.

Facebook
LinkedIn

Pri strateškem upravljanju kadrov in sistematični nadgradnji kompetenc pri zaposlenih pogosto naletimo na izzive. Eden od tovrstnih izzivov je zagotovo, kako teoretično znanje, ki ga posamezniki pridobijo v času izobraževanja, delavnic spraviti tudi v vsakodnevno prakso.

Temu izzivu smo se na Pošti Slovenije v zadnjem času še posebej posvetili in se ga tudi sistematično lotili. V lanskem letu smo izvedli pilotni projekt s tremi skupinami vodstvenega kadra in učinke tudi izmerili. Ključno je, da se zavedamo, da je učenje proces, ki zahteva ustrezen čas in podporo.

Zakaj je spremembe tako težko doseči?
Ko pogledamo svoje sodelavce, se nam pogosto zdi, da niso motivirani, da bi naredili spremembo. Kljub vsemu to navadno ne drži oziroma so razlogi za ne-spremembe veliko bolj kompleksni. Ljudje v organizacijah si želijo delati dobro, čeprav morda vedno to ni videti tako. Imajo tudi teoretično znanje, kako nekaj narediti, vendar se v praksi ne izpelje. Še posebej je tako v organizacijah, ki kontinuirano izobražujemo svoj kader, kjer so posamezniki vključeni v različna izobraževanja, kjer vsako leto posamezniki na različnih ali podobnih področjih nadgrajujejo svoje znanje.

Pogosto