Eno od področij, kjer bi kadrovske ekipe s pomočjo orodij umetne inteligence (UI) prihranile veliko časa, je zagotovo iskanje in pridobivanje kandidatov. Razvoj orodij na podlagi UI je v preteklih letih že bil delno usmerjen na to področje, pa vendar jim še ne gre povsem zaupati. Zakaj?

Orodja UI se pri iskanju kandidatov osredotočajo na delovne nazive, podjetja in ključne besede, ki vključujejo veščine, tehnične kvalifikacije in izobrazbo. Kljub temu rekruterji zbirajo informacije, ki jih UI morda ne more, kot so specifični programi, ki jih kandidati opravijo v določenih podjetjih, opozarja strokovnjakinja za iskanje kadrov Mariya Hristova.

Preberite tudi članek 3 trendi, ki bodo v letu 2024 spremenili zaposlovanje.

Dodaja, da se iskanje po ključnih besedah in algoritmi za obdelavo naravnega jezika sicer izboljšujejo, vendar še vedno niso popolni, kar vodi do izpustitve potencialnih kandidatov.

Za učinkovitost AI orodja je potrebno:

Primeri AI platform za rekrutiranje:

Sprejemanje prijav: navigacija skozi informacije

Uporaba klepetalnih robotov v postopku prijave lahko kandidatom pomaga pri navigaciji skozi informacije o podjetju, delovnih mestih, ugodnostih in postopku razgovora. To ne samo izboljšuje blagovno znamko delodajalca, ampak tudi omogoča bolj dostopne informacije, ki sicer ne bi bile na voljo pred prvim razgovorom, pojasnjuje Hristova.

Klepetalni roboti omogočajo interaktivnejši način za postavljanje vprašanj pred-selekcije, s čimer lahko učinkovito izločijo kandidate, ki ne izpolnjujejo določenih specifičnih zahtev. Ta pristop lahko izboljša uporabniško izkušnjo.

Med klepetalnimi roboti, ki so na voljo na trgu, Hristova omenja Eightfold, kot tudi integrirane sisteme v orodjih za sledenje prijaviteljem (ATS), kot sta SmartRecruiters in iCIMS. Ti roboti nudijo pomoč v različnih fazah procesa prijave, vključno z ujemanjem z delovnimi mesti, predstavljanjem vodij zaposlovanja kandidatom in poenostavitvijo postopka prijave s postavljanjem vnaprejšnjih vprašanj.

Selekcija: kako UI pregleda življenjepise?

Pri ocenjevanju kandidatov se veliko odločitev sprejema med pregledovanjem življenjepisov. A je to za kadrovike lahko zelo zamudno opravilo. Avtomatizacija te naloge vključuje sisteme za sledenje prijavam (ATS), ki dajejo ocene ali priporočila za kandidate na podlagi odgovorov med prijavo ali informacij iz življenjepisa. Kljub temu podjetja, ki razvijajo te sisteme, pogosto ne razkrivajo podrobnosti svojih algoritmov.

Preberite tudi članek, kako lahko bolje izkoristite generativno umetno inteligenco.

Hristova domneva, da ocenjevalni sistemi delujejo večinoma na prepoznavanju ključnih besed iz življenjepisa. Vendar pa obstaja problem pri razčlenjevanju življenjepisov, saj standardni ATS pogosto ne izluščijo vseh ključnih informacij. Na primer, Hristova je pri testiranju te funkcije ugotovila, da je vodilni ATS razčlenil le 40 % življenjepisa, zato je skeptična glede učinkovitosti avtomatiziranih presejalcev življenjepisov in njihove sposobnosti priporočanja najboljših kandidatov brez človeškega preverjanja. To še posebej velja za situacije, kot je zaposlovanje diplomantov, kjer ključne besede morda ne bodo dovolj razkrivale o njihovih veščinah in sposobnostih.

Na področju avtomatiziranega pregledovanja življenjepisov Hristova kot zanimivi orodji izpostavlja PDF.ai, ki se zdi natančen pri povzemanju in pomaga pri ustvarjanju vprašanj, in Accio, ki uporablja GPT za povzemanje življenjepisov glede na opise delovnih mest. A je ta še v zgodnjih fazah razvoja. Na splošno zato strokovnjakinja za iskanje kadrov pri pregledovanju življenjepisov še vedno priporoča veliko človeške podpore.

Razgovori: Bo UI ponudil prava vprašanja?

Pri ustvarjanju vprašanj za razgovor lahko pomaga UI, ki omogoča prilagoditev vprašanj specifikacijam delovnega mesta in informacijam iz življenjepisa kandidata.

Priporočeno je, da se ustvari osnovni nabor vprašanj, ki se postavijo vsem kandidatom, saj ta pristop omogoča neposredno primerjavo odgovorov. Za iskanje in navdih za nova vprašanja lahko uporabimo orodja, kot je ChatGPT4. Hristova ne skriva, da lahko tudi izkušeni rekruterji predloge vprašanj, ki jih generira ChatGPT, uporabijo kot izhodišče, prilagodijo ali jih uporabijo za nadaljnji razmislek.

Naslednji korak pa je razmislek o specifičnih vprašanjih za posameznega kandidata. Tukaj lahko deloma specifična vprašanja priporoča UI, vendar pa je v tej fazi razgovorov pomembno, da rekruterji sami preverijo in potrdijo predlagana vprašanja, poudarja Hristova. 

Za učinkovito UI orodje je ključno, da:

Orodja UI so pri procesu zaposlovanja uporabna še pri načrtovanju razgovorov ter orodja za beleženje povzetkov razgovorov. Hristova pri tem opozarja, da je bolje iskati orodja, ki se jih da integrirati v ATS sisteme, saj v tem primeru ni treba razmišljati o uporabi več orodij. Dve orodji, ki sta bili zasnovani specifično za rekrutiranje, sta Metaview in Screenloop. Hristova je pri slednjem izpostavila zanimivo funkcijo, ki izpostavi ključne točke, kjer kandidati omenijo izkušnje, ki se ujemajo z elementi iz opisa delovnega mesta.

Literatura in viri

M. Hristova. 2023. AI Recruiting: A Practical Guide 2024. Dostopno na https://peoplemanagingpeople.com/employee-lifecycle/recruiting-hiring/ai-recruiting/