Namen prispevka je opozoriti na velike stroške in ekonomske posledice stresa, absentizma, prezentizma in fluktuacije zaposlenih ter poudariti pomen dobrega počutja in duševnega zdravja ter učinkovitosti ukrepov promocije (duševnega) zdravja na delovnem mestu.