KOLIKO "PREVARANTOV" NAJDEMO MED ZAPOSLENIMI V SLOVENIJI

KATARINA ŠAVRIČ, MAG. PSIH. IN IZR. PROF. DR. EVA BOŠTJANČIČ, VODJA KATEDRE ZA PSIHOLOGIJO DELA IN ORGANIZACIJE, ODDELEK ZA PSIHOLOGIJO, FF UL

Facebook
LinkedIn

Sindrom prevaranta je psihološki konstrukt, katerega značilnosti so občutki dvomov v lastne sposobnosti, kompetentnost in inteligentnost, kljub temu da objektivni dosežki posameznikov kažejo na nasprotno. Ti posamezniki menijo, da jih drugi ljudje zaznavajo kot bolj sposobne, kot v resnici so, kar pri njih povzroči občutke prevare. Sindrom prevaranta dokazano negativno vpliva na posameznikovo mentalno zdravje, uspeh v karieri, posledično pa tudi na različne organizacijske učinke.

V raziskavi, v kateri je sodelovalo 317 zaposlenih oseb z različnih delovnih področij, smo preverjali pojavnost sindroma prevaranta med zaposlenimi v Sloveniji.

Značilnosti sindroma prevaranta

Za posameznike s sindromom prevaranta je značilno, da zase menijo, da so nesposobni, predvsem na področju intelektualnih sposobnosti in kariernem področju, čeprav njihovi objektivni dosežki kažejo nasprotno.1 Ti posamezniki ne zmorejo ponotranjiti