KOLIKO PRODUKTIVNE ENERGIJE IMAMO ZARES V SLOVENIJI?

Dr. Danijela Brečko, Direktorica Inštituta SOFOS in vodja projekta Organizacijska energija

Facebook
LinkedIn

Fenomen organizacijske energije so že leta 2002 začeli raziskovati na Inštitutu St. Gallen v Švici, njegova glavna raziskovalka dr. Heike Bruch ga je poimenovala Organizacijska energija.

Dr. Heike Bruch je organizacijsko energijo definirala kot nivo, do katerega organizaciji, oddelku ali timu uspeva mobilizirati čustveni, kognitivni in vedenjski potencial ljudi pri zasledovanju ciljev organizacije.

Slika 1: Štiri stanja organizacijske energije

Če na kratko povzamem, je organizacijska energija nekakšna nevidna, a zelo močna sila, ki jo ustvarjamo ljudje s svojim načinom razmišljanja, čustvovanja ter vedenja. Moč organizacijske energije pa se kaže v nivoju čustvenega, umskega in vedenjskega potenciala ljudi in je ključni dejavnik delovne uspešnosti ter tesno povezana z uspehom podjetja. Organizacije se med seboj razlikujejo tako po intenzivnosti kot tudi po kakovosti energije. Kombinacija teh dveh razsežnosti določa razmerje med štirimi naravnimi stanji organizacijske energije, ki je lastno sleherni organizaciji (slika 1).