Zaradi majhnega števila prebivalstva in posledično omejenega obsega poslovnih priložnosti na domačem trgu slovenska podjetja v duhu internacionalizacije zelo pogosto in hkrati čedalje več sodelujejo s tujimi poslovnimi partnerji. Ravno zato je izrednega pomena znanje več tujih jezikov, pri čemer prednjačita predvsem angleščina in nemščina.