Zaradi majhnega števila prebivalstva in posledično omejenega obsega poslovnih priložnosti na domačem trgu slovenska podjetja v duhu internacionalizacije zelo pogosto in hkrati čedalje več sodelujejo s tujimi poslovnimi partnerji. Ravno zato je izrednega pomena znanje več tujih jezikov, pri čemer prednjačita predvsem angleščina in nemščina.

Raziskava je pokazala, da je znanje vsaj dveh tujih jezikov v Sloveniji ključen selekcijski pogoj za zaposlitev. Največ delodajalcev ta trenutek poleg angleščine zahteva tudi znanje nemščine, več kot 33 odstotkov delodajalcev pa preko zaposlitvenih oglasov zahteva znanje kar treh tujih jezikov.

V slovenskih šolah za zdaj obvezen le prvi tuj jezik

V naših osnovnih šolah prvi tuj jezik, največkrat je to angleščina, kot obvezen predmet uvajajo že v drugem razredu , medtem ko lahko učenje drugega tujega jezika otroci izberejo kot obvezni ali neobvezni izbirni predmet od 4. razreda dalje. Trenutna zakonodaja uvedbe drugega tujega jezika kot obveznega predmeta ne predvideva, ponovno pa poteka javna razprava glede tujih jezikov, ki bo odprta do 15. oktobra.

Mojca Hergouth Koletič, direktorica jezikovne šole Mint International House Ljubljana, meni, da lahko v osnovnih šolah drugi tuj jezik ostane neobvezen, ker je tako pravzaprav bolje za tiste, ki se radi učijo jezike, ker so skupine manjše in se običajno prijavijo le tisti učenci, ki jih jezik zanima: »Nisem prepričana, da imamo dovolj pravilno usposobljenih učiteljev, da drugi jezik uvrstimo v kurikulum kot obvezen, kajti predmet na urniku še ne pomeni, da bodo iz šol prišli učenci, ki bodo jezik tudi znali. Bolj se nagibam k temu, da bi morala biti vsaj dva tuja jezika obvezna v vseh srednjih šolah, predvsem pa bi morali imeti učenci jezike na urniku vsak dan ali pa vsaj 3 do 4-krat tedensko. V tehniških srednjih šolah bi morala biti nemščina kot drugi tuj jezik obvezna, saj že nekaj let zaznavamo največje povpraševanje po nemščini ravno med tehničnim kadrom – tehniki in inženirji tehničnih strok.«