Čustvena inteligentnost je opredeljena kot zmožnost razumevanja in obvladovanja lastnih čustev ter prepoznavanja tistih čustev, ki so okoli vas.

Koncept čustvene inteligentnosti sta leta 1990 prvič uvedla ameriška psihologa, zaslužna akademika in znanstvenika - John Mayer (University of New Hampshire) in Peter Salovey (Yale University), kasneje ga je populariziral psiholog Daniel Goleman. Zakaj obvladovanje čustvene inteligentnosti pomembno prispeva k razvoju kariere posameznika kot tudi k uspešnosti timov in organizacije kot celote, več v nadaljevanju, s posebnim poudarkom na smernicah za podjetja, ki zaposlujejo mlado delovno silo.