Za učinkovito delo in delovni uspeh potrebujemo ustrezne kompetence. To so vse lastnosti, značilnosti, znanja, sposobnosti, veščine in druge lastnosti, ki jih zaposleni potrebuje, da lahko delo uspešno opravi. Z ustreznimi metodami lahko prepoznamo ključne kompetence za določeno delovno mesto ali delovno področje. V določenih situacijah nastopijo spremembe, ki nas popolnoma presenetijo in nam porušijo načrtovan sistem.

Ena izmed večjih nedavnih sprememb je bila nalezljiva bolezen COVID-19. Vplival je na številna področja v gospodarstvu. Verjetno je posledice vsaj delno začutilo vsako podjetje. Eni v manjši meri, drugi v večji. Določena podjetja so delo in komunikacijo prestavili na daljavo, določena so morala prestrukturirati svoje procese, določena podjetja so bila primorana začasno zapreti svoje prostore, kar je lahko vodilo do izpada dela in prihodka.

Spremembe, s katerimi so se podjetja nenadoma začela soočati, so zahtevala različna znanja, veščine in posebna orodja. Nove potrebe po pridobivanju tovrstnih znanj in izkušenj, so vodile do tega, da so številne organizacije naredile izjemno velik korak na področju digitalizacije svojega poslovanja in procesov. To prilagajanje na spremembe v času COVID-19 smo lahko na področju usposabljanj spremljali znotraj projekta Kompetenčni center za razvoj kadrov na področju informacijsko komunikacijskih tehnologij (KOC IKT).

Prilagajamo se potrebam, ki jih zahtevajo nove razmere.

Kaj smo ugotovili

Projekt KOC IKT predstavlja združenje 30 večinoma visoko tehnoloških podjetij. Glavni namen partnerstva je krepitev kompetenc zaposlenih v partnerskih podjetjih. Zato v partnerstvu izvajamo usposabljanja, ki omogočajo usvajanje najsodobnejših trendov, omogočajo reševanje modernih izzivov in razvoj prilagodljivih ter pametnih rešitev. Trajanje projekta je od leta 2019 do leta 2022. Znotraj projekta organiziramo usposabljanja na področju 20 kompetenc, izbranih kot kompetence prihodnosti. Te kompetence so partnerska podjetja zaznala kot nujna in potrebna za njihovo uspešnost na visokotehnoloških trgih. Na začetku projekta, leta 2019, smo z analizami ugotovili, da imajo partnerji specifične strokovne kompetence (npr. digitalizacija, avtomatizacija, kibernetska varnost) dokaj visoko izražene. Povprečna ocena teh je bila 7,4 na lestvici od 1 do 10, pri čemer 1 pomeni zelo slabo in 10 pomeni odlično. Nekoliko višje potrebe po razvoju pa so se izkazale pri mehkih veščinah (npr. komunikacija, management sprememb in pripravljenost na spremembe, vodstvene kompetence), saj je bila povprečna ocena 6,1.

Posledično so partnerji svoje zaposlene več izobraževali na področju mehkih veščin. V obdobju prvih šestih mesecih je bilo od vseh napovednih usposabljanj 59 % takih, ki so se navezovala na razvoj mehkih veščin in 41 % takih, ki so se navezovala na razvoj specifičnih strokovnih kompetenc. V prvih treh mesecih po razglašeni epidemiji pa je prišlo do obrata. Takrat so partnerji aktivno napovedovali usposabljanja, ki so se nanašala na razvoj specifičnih strokovnih kompetenc (81 % od vseh napovedih usposabljanj). Pri tem se je večina nanašala na krepitev kompetence digitalizacija. Čeprav so partnerska podjetja že pred razglašeno epidemijo imela visoko izražene kompetence na področju digitalizacije, so to začeli dodatno krepiti. Številni procesi so se zaradi dela od doma prestavili v novo obliko, za kar so podjetja morala dodatno izobraziti tudi tiste zaposlene, ki pred razglašeno epidemijo še niso imeli delovnih procesov digitaliziranih. Hkrati je tudi na številnih trgih prišlo do izrazitih sprememb. Digitalizacija rešitev in upravljanje določenih procesov na daljavo je postalo samoumevna zahteva strank. Podjetja so se zaradi novih potreb na trgu morala izjemno hitro odzvati in dodatno prilagoditi svoje (nekatere že digitalizirane) storitve ter produkte novim željam strank.

Pospešeno digitalizacijo so zaznali tudi pri drugih podjetjih, na drugih področjih, saj je COVID-19 bolj ali manj »prisilil« podjetja po vseh kontinentih v pospešen prehod na digitalne procese oziroma nadgradnjo teh. Raziskave kažejo, da so bile organizacijske in industrijske spremembe izvedene približno 20-krat hitreje, kot so bile načrtovane pred razglašeno epidemijo1. Na ta način so tudi v naših partnerskih podjetjih morali dodatno krepiti digitalizacijo, saj so s tem ohranjali konkurenčnost na trgu. Povezovanje digitalne in poslovne strategije je bilo pomembno že pred razglašeno epidemijo. Vodilna podjetja so že prej vlagala bistveno več v digitalizacijo kot ostala podjetja. Pomembno je, da spremljamo digitalizacijo v različnih razsežnostih in v različnih panogah ter sproti prilagajamo procese znotraj organizacije2.

Ponovni obrat napovednih usposabljanj – aktivna krepitev mehkih veščin