KOMUNICIRANJE JE KOŠČEK V SESTAVLJANKI DELOVNE SREČE

PETRA BOŽIČ BLAGAJAC in MAJA LONČAR, mednarodno certificirani menedžerki delovne sreče in svetovalki za pozitivno organizacijsko kulturo, Paleta znanj

Facebook
LinkedIn

Skoraj dve tretjini odraslega življenja preživimo ob delu. Vsaj enkrat na teden tri četrtine zaposlenih v svojem delovnem okolju ni srečnih. Zato je še posebej pomembno, da nas delo izpolnjuje in da ga imamo radi. Srečni ljudje smo bolj učinkoviti, posledično tudi bolj uspešni pri delu. Srečnim zaposlenim je mar, kaj se dogaja v podjetju in s podjetjem. Srečnejši tudi bolje komuniciramo in sodelujemo z drugimi.

Z rednim in kakovostnim komuniciranjem gradimo tisto najpomembnejše za vsakega posameznika – odnos. Odnos s sodelavci je tisto, kar je večini zaposlenih pri delu najpomembnejše.

Pozitivna povratna informacija je najbolj učinkovita metoda, da osrečiš ljudi

Pozitivna povratna informacija nas pri delu še posebej osrečuje. Zaradi pohvale, priznanja ali izkazanega spoštovanja smo manj pod stresom in bolj produktivni. Spodbuja pozitivna čustva, ki razširijo naše zavedanje in spodbujajo izvirnost, raznolikost ter raziskovalnega duha pri razmišljanju in delovanju.

Povratna informacija je na splošno vir učenja in