KOMUNIKACIJA SE ZAČNE IN KONČA PRI ČLOVEKU

JANJA BREZNIK, UNIV.DIPL.PSIHOLOGINJA, ZAPOSLENA KOT HR PARTNERICA V PODJETJU A1 SLOVENIJA

Facebook
LinkedIn

Tehnološke novosti naj bi res krepile komunikacijsko pretočnost med zaposlenimi pa vendarle vidimo, da to ni tako. Praksa namreč kaže, da organizacije nimajo težav, ker ne bi znale ustvarjati oz. implementirati novih tehnologij, ampak ker načinu komunikacije posvečajo premalo pozornosti. To pa nas ponovno pripelje na začetek – do človeka.

Komuniciranje je pogoj za obstoj vsakršne enote, ne glede na to, ali gre za skupino, oddelek ali organizacijo. Je dvosmeren proces, ki optimalno deluje takrat, ko določeno sporočilo doseže cilj, zatem pa so tudi povratne informacije prejete v ustrezni »embalaži«.

Komunikacijski trendi v organizacijah

Informacije so vedno večja moč organizacij, ki svoj namen in cilje pretežno dosegajo z ustrezno izmenjavo med pošiljatelji in prejemniki. Dejstvo je, da je človek v komunikacijskem okolju sočasno vir in prejemnik informacij.1 Učinkovita komunikacija pozitivno vpliva tudi na timsko delo, in sicer izboljšuje storilnost, povečuje uspešnost reševanja problemov, spodbuja inovativnost pri postopkih dela, krepi pozitivne odnose pri delu in veča osebno zadovoljstvo članov.2

Digitalizacija je močno spremenila način dela, saj iz procesov odstranjuje človeka. Ker posameznik ostaja le še