KONTROLA JE DOBRA, ZAUPANJE JE ŠE BOLJŠE

MARKO PODGORNIK, direktor podjetja Mikro+Polo, d. o. o.
MIRJANA MLADIČ, strokovna sodelavka za razvoj kadrov, svetovalka, predavateljica, NLP praktik

Facebook
LinkedIn

»Če hočeš pridobiti ljudi, da ti pomagajo zgraditi ladjo, jih navduši za potovanja.«

Zaposleni so največji kapital in najpomembnejša konkurenčna prednost podjetja. Prednosti, ki jih ima podjetje zaradi strokovnega znanja in kompetenc zaposlenih, lahko konkurenca izniči le na dolgi rok.

Največji izziv za podjetja je vprašanje, kako pridobiti in vključiti zaposlene, da se bodo ti zavedali svoje vloge v podjetju. Danes več kot 70 odstotkov vseh zaposlenih dela v storitvenih organizacijah, rezultati njihovega dela pa so odvisni predvsem od njihovih znanj, sposobnosti, veščin, empatije in ustvarjalnosti1.

Spodbujanje zadovoljstva zaposlenih je tudi pomemben dejavnik zadržanja zaposlenih v organizaciji.

»Organizacije potrebujejo zadovoljne zaposlene, saj ti prispevajo k boljšim poslovnim rezultatom in h kreiranju ugodne klime ter kulture v organizaciji, kar pripomore k vzdrževanju boljšega psihičnega počutja. Spodbujanje zadovoljstva zaposlenih je tudi pomemben dejavnik zadržanja zaposlenih v organizaciji. To je bistvenega pomena, saj organizacije vlagajo znatna sredstva v izobraževanje, razvoj, materialne in nematerialne odškodnine, ko zaposleni zapustijo organizacijo in vsi stroški, povezani z odhodom posameznika iz organizacije lahko bistveno presegajo vrednost njegove letne plače1.«