KORAK NAPREJ

MAJA MAJSTOROVIĆ HAJDUKOVIĆ, Ustanoviteljica Agile People Slovenia, Agile People Instructor  (ICP-TAL Certified Professional in Agile Talent/Agile HR), Reiss Motivation Profile Master

Facebook
LinkedIn

Znašli smo se na določeni točki v zgodovini, ko se spreminja način vodenja organizacij. Danes, leta 2019, najnaprednejša podjetja umikajo formalne vodje, saj so spoznala, da so ljudje najbolj produktivni, ustvarjalni in zadovoljni takrat, ko sami nadzorujejo svoje življenje in ko imajo možnost, da sami usmerjajo svojo usodo, pa naj bo to na področju zasebnega ali poklicnega življenja.

Čeprav umikanje formalnih vodij še ni ravno prevladujoča praksa, številne organizacije eksperimentirajo z alternativnimi oblikami vodenja. Vloga vodij se pri ustvarjanju pogojev, v katerih bodo ljudje dosegali boljše rezultate in bodo zadovoljni, hitro spreminja. Z odpravljanjem sistemskih ovir lahko povečamo vključenost in zadovoljstvo zaposlenih, ki bosta pripomogla k hitrejšemu prilagajanju skupnim strateškim usmeritvam.

Tu pa se postavlja vprašanje, kam in kako naprej z vodji. Kakšna usoda jih čaka? Ali obstaja zanje v prihodnosti kakšna drugačna vloga, ki bi predstavljala logičen naslednji korak pri odmiku od procesno usmerjenega in transakcijskega načina vodenja proti načinom dela, ki so ustreznejši v današnji kompleksni resničnosti?

Tri ravni vodenja

Recepta za popolno vodenje, ki bi deloval v vseh okoliščinah, ni. Da bi postavili izhodišče in okvir, se bomo najprej osredotočili na tri različne vidike, s katerimi ima opraviti vsak vodja - posameznik, tim in organizacija. Na vseh treh ravneh je treba poznati sistem in njegov vpliv na posameznika, odnose, time in različne vidike organizacije.

Ljudi navdihujejo tisti, ki vodijo z zgledom in si tudi sami dejavno prizadevajo za lasten razvoj. To se zgodi skozi dejanja, ne skozi besede.

Posameznik: Če želimo, da bi vsi ti vidiki bili uspešni, moramo najprej poznati in razumeti samega sebe. Šele