Znašli smo se na določeni točki v zgodovini, ko se spreminja način vodenja organizacij. Danes, leta 2019, najnaprednejša podjetja umikajo formalne vodje, saj so spoznala, da so ljudje najbolj produktivni, ustvarjalni in zadovoljni takrat, ko sami nadzorujejo svoje življenje in ko imajo možnost, da sami usmerjajo svojo usodo, pa naj bo to na področju zasebnega ali poklicnega življenja.

Čeprav umikanje formalnih vodij še ni ravno prevladujoča praksa, številne organizacije eksperimentirajo z alternativnimi oblikami vodenja. Vloga vodij se pri ustvarjanju pogojev, v katerih bodo ljudje dosegali boljše rezultate in bodo zadovoljni, hitro spreminja. Z odpravljanjem sistemskih ovir lahko povečamo vključenost in zadovoljstvo zaposlenih, ki bosta pripomogla k hitrejšemu prilagajanju skupnim strateškim usmeritvam.

Tu pa se postavlja vprašanje, kam in kako naprej z vodji. Kakšna usoda jih čaka? Ali obstaja zanje v prihodnosti kakšna drugačna vloga, ki bi predstavljala logičen naslednji korak pri odmiku od procesno usmerjenega in transakcijskega načina vodenja proti načinom dela, ki so ustreznejši v današnji kompleksni resničnosti?

Tri ravni vodenja

Recepta za popolno vodenje, ki bi deloval v vseh okoliščinah, ni. Da bi postavili izhodišče in okvir, se bomo najprej osredotočili na tri različne vidike, s katerimi ima opraviti vsak vodja - posameznik, tim in organizacija. Na vseh treh ravneh je treba poznati sistem in njegov vpliv na posameznika, odnose, time in različne vidike organizacije.

Ljudi navdihujejo tisti, ki vodijo z zgledom in si tudi sami dejavno prizadevajo za lasten razvoj. To se zgodi skozi dejanja, ne skozi besede.

Posameznik: Če želimo, da bi vsi ti vidiki bili uspešni, moramo najprej poznati in razumeti samega sebe. Šele ko izhodišče poiščemo v sebi, lahko razumemo druge ljudi in njihove potrebe. Dobro poznavanje lastnih osnovnih potreb (notranjih motivacij) nam nudi izhodišče za razumevanje drugih ljudi in njihovih potreb, kar pa potrebujemo za to, da jih motiviramo in jih pripeljemo do večjega zadovoljstva v življenju, pa tudi boljših rezultatov na delovnem mestu.2 To je temelj.

Tim: Zdaj smo že na višji ravni kompleksnosti, saj nastopi vidik družbenega sistema. Kako lahko razumemo ljudi, njihove interakcije in osebne cilje, ter zakaj se v skupini vedejo na določen način? Kako lahko vsi skupaj optimizirajo svoje delo v smeri ciljev in vizije organizacije? Velja, da to lahko dosežemo samo takrat, ko med ljudmi vlada visoka stopnja psihološke varnosti, ki pa jo lahko dosežemo z izredno dobrim medsebojnim poznavanjem in razumevanjem. Zato je pomembno, da pri vsaki posameznikovi želji dobro razumemo posamezne notranje potrebe, to, kar nam pomaga »predvideti«, kako domače se bo počutil v določenem poklicnem okolju in kako učinkovit bo.3 To, da ljudi spoznamo in ustvarimo zrel ter zelo učinkovit tim, zahteva določen čas in trud.

Organizacija: Skupna raven je tisti vidik organizacije, kjer gre za celostno optimizacijo, za iskanje ravnovesja med prožnostjo in stabilnostjo, za dajanje usmeritev, vzpostavitev kulture, skupnih vrednot in potrebnih skupnih struktur. Ključne besede so ravnovesje, skupna usmeritev in celostna optimizacija.

Kako naprej - preoblikovanje tradicionalnih v agilne vodje

Znašli smo se na določeni točki v zgodovini, ko se spreminja način vodenja organizacij. Danes, leta 2019, najnaprednejša podjetja umikajo formalne vodje, saj so spoznala, da so ljudje najbolj produktivni, ustvarjalni in zadovoljni takrat, ko sami nadzorujejo svoje življenje, in ko imajo možnost, da sami usmerjajo svojo usodo, pa naj bo to na področju zasebnega ali poklicnega življenja.1

Čeprav umikanje formalnih vodij še ni ravno prevladujoča praksa, številne organizacije eksperimentirajo z alternativnimi oblikami vodenja. Vloga vodij se pri ustvarjanju pogojev, v katerih bodo ljudje dosegali boljše rezultate in bodo zadovoljni, hitro spreminja. Z odpravljanjem sistemskih ovir lahko povečamo vključenost in zadovoljstvo zaposlenih, ki bosta pripomogla k hitrejšemu prilagajanju skupnim strateškim usmeritvam.

Tu pa se postavlja vprašanje, kam in kako naprej z vodji. Kakšna usoda jih čaka? Ali obstaja zanje v prihodnosti kakšna drugačna vloga, ki bi predstavljala logičen naslednji korak pri odmiku od procesno usmerjenega in transakcijskega načina vodenja proti načinom dela, ki so ustreznejši v današnji kompleksni resničnosti?

Tri ravni vodenja

Recepta za popolno vodenje, ki bi deloval v vseh okoliščinah, ni. Da bi postavili izhodišče in okvir, se bomo najprej osredotočili na tri različne vidike, s katerimi ima opraviti vsak vodja - posameznik, tim in organizacija. Na vseh treh ravneh je treba poznati sistem in njegov vpliv na posameznika, odnose, time in različne vidike organizacije.

Ljudi navdihujejo tisti, ki vodijo z zgledom in si tudi sami dejavno prizadevajo za lasten razvoj. To se zgodi skozi dejanja, ne skozi besede.

Posameznik: Če želimo, da bi vsi ti vidiki bili uspešni, moramo najprej poznati in razumeti samega sebe. Šele ko izhodišče poiščemo v sebi, lahko razumemo druge ljudi in njihove potrebe. Dobro poznavanje lastnih osnovnih potreb (notranjih motivacij) nam nudi izhodišče za razumevanje drugih ljudi in njihovih potreb, kar pa potrebujemo za to, da jih motiviramo in jih pripeljemo do večjega zadovoljstva v življenju, pa tudi boljših rezultatov na delovnem mestu.2 To je temelj.

Tim: Zdaj smo že na višji ravni kompleksnosti, saj nastopi vidik družbenega sistema. Kako lahko razumemo ljudi, njihove interakcije in osebne cilje, ter zakaj se v skupini vedejo na določen način? Kako lahko vsi skupaj optimizirajo svoje delo v smeri ciljev in vizije organizacije? Velja, da to lahko dosežemo samo takrat, ko med ljudmi vlada visoka stopnja psihološke varnosti, ki pa jo lahko dosežemo z izredno dobrim medsebojnim poznavanjem in razumevanjem. Zato je pomembno, da pri vsaki posameznikovi želji dobro razumemo posamezne notranje potrebe, to, kar nam pomaga »predvideti«, kako domače se bo počutil v določenem poklicnem okolju in kako učinkovit bo.3 To, da ljudi spoznamo in ustvarimo zrel ter zelo učinkovit tim, zahteva določen čas in trud.

Organizacija: Skupna raven je tisti vidik organizacije, kjer gre za celostno optimizacijo, za iskanje ravnovesja med prožnostjo in stabilnostjo, za dajanje usmeritev, vzpostavitev kulture, skupnih vrednot in potrebnih skupnih struktur. Ključne besede so ravnovesje, skupna usmeritev in celostna optimizacija.

Kako naprej - preoblikovanje tradicionalnih v agilne vodje