V današnjem času se na vsakem koraku srečujemo s podatki. Velike korporacije, kot so Google, Amazon in Facebook, so celoten poslovni model zgradile na poznavanju uporabnikovih podatkov. Na enak način lahko podjetja, tudi veliko manjša, uporabijo svoje podatke za izboljšanje produktivnosti in zadovoljstva zaposlenih1.

Zlasti uporaba napovedne analitike je faktor, ki ločuje nadpovprečna podjetja od povprečnih. Dobri menedžerji se zavedajo, da sta snovanje kadrovskih poročil in statistična analiza le prvi korak do optimizacije poslovnih procesov. Resničen preskok se zgodi z gradnjo napovednih modelov2, kjer lahko neželene rezultate preprečimo, še preden se zgodijo, dobre pa pravočasno prepoznamo in ustrezno vzpodbudimo.