Transformacije podjetij lahko navkljub svežemu pogledu, idejam, novi viziji in prenovi poslovanja razdirajo zaupanje, lojalnost in motivacijo zaposlenih. Pomembno je, da so strategija, vizija in poslanstvo usklajeni, še pomembneje pa, da vsa tri področja poznajo ter živijo tudi zaposleni. Brez njih namreč ni podjetja.

Vemo, da so se kadrovske funkcije skozi zgodovino razvijale in spreminjale. Od zelo ozkih preteklih področij smo razvili koncept širšega poznavanja, izmenjave informacij, timskega dela in med-oddelčnega povezovanja. Zgodovina kadrovske funkcije nam razkriva, da je bila funkcija kadrov administrativno-podporne narave. Glavne naloge so bile namreč zagotavljanje delovne sile, evidence zaposlenih, hramba dokumentacije, vodenje evidenčnih listov prisotnosti ter obračuni plač. Danes funkcije kadrov prevzemajo tudi funkcijo razvoja zaposlenih, njihovega zadržanja, motivacije, izobraževanj, prenosov znanj, povezovanja ekip, interne komunikacije in morda najpomembnejše, optimizacije procesov ter odpravljanje t. i. ozkih grl v poslovanju podjetja.