KULTURA UČENJA IN RAZVOJ TALENTOV

SIMONA TORKAR FLAJNIK, VODJA IZOBRAŽEVANJA IN RAZVOJA KADROV V KRKI, D. D., NOVO MESTO

Facebook
LinkedIn

Če organizacija verjame v interno »vzgojo« in razvoj ključnih in vodilnih kadrov, so zgodnje odkrivanje talentov, gradnja kulture nenehnega učenja in razvoja ter zadrževanje kadra osrednjega pomena.

Krkin kolektiv šteje že več kot 12.000 sodelavcev na različnih trgih, zato so gradnja skupnih vrednot in kulture, zavzetosti pri delu in prizadevanj po stalnem izboljševanju, razvoju in učenju ključne naloge kadrovske funkcije in vseh vodij. 

Razvoj vseh zaposlenih 

Veriga je močna toliko, kot je močan njen najšibkejši člen. In to velja tudi na področju izobraževanja in razvoja zaposlenih. Zato vlaganje v izobraževanje in razvoj ne sme biti rezervirano le za t. i. TOP performerje, ampak je potrebno skrbeti za stalno učenje in razvoj vseh zaposlenih.

Za stalno učenje ter strokovni in osebni razvoj smo posamezniki v prvi vrsti odgovorni sami, nato vodje, naloga podjetja pa je, da postavlja takšne sisteme, ki to omogočajo. Da organizacija nudi priložnosti za učenje, pridobivanje in izmenjavo izkušenj ter razvija takšne vodje, ki razvoj sodelavcem omogočajo in jih za to tudi navdušujejo.

V Krki so možnosti izobraževanja in razvoja ponujene vsem zaposlenim.

Vsi zaposleni imajo vsako leto v okviru letnega načrtovanja izobraževanja priložnost izbrati izobraževanja iz kataloga interno organiziranih izobraževanj, prav tako se v skladu z dogovorjenimi razvojnimi cilji udeležujejo izobraževanj zunaj