Živimo v času, ko so spremembe edina stalnica, v dobi informacij, ko se znanje podvoji vsakih 12 ur. In tako kot z vsem ostalim v življenju so spremembe neizogibne tudi na področju korporativnega učenja, treningov, izobraževanj in razvoja zaposlenih v podjetjih. V tem hitro spreminjajočem se okolju lahko preživijo in uspevajo le tisti najbolj okretni in prilagodljivi, tisti, ki se nenehno transformirajo, reinovirajo, so radovedni, odprti, pogumni in usmerjeni v človeka. Smo takšni tudi mi?!

Ko opazujem svojo dve leti staro hčerko med igro in raziskovanjem, njen žar in iskrice v očeh, ko ji nekaj novega uspe prvič, drugič, tretjič, me vedno znova presune, kako smo ljudje po naravi radovedna bitja, željni novih znanj, izkušenj, izzivov in sprememb. Da, upam si trditi, da imamo ljudje po večini radi spremembe, ne maramo pa se spreminjati, vsaj ne na silo, kar izhaja tudi iz tega, da imamo globoko v sebi močno potrebo po občutku varnosti, stabilnosti.

Ali zaposleni rastejo ali odidejo?

Ko sva lani s sodelavko v okviru projekta razvoja blagovne znamke delodajalca izvedli interno raziskavo, naju je predvsem zanimalo, kaj cenijo zaposleni. Takoj za delom v dobrem timu so na drugo mesto postavili številne izobraževalne priložnosti za učenje, razvoj in rast, ki jih podjetje nudi. In teh v Studio Moderna v zadnjih letih ni malo, kar kažejo tudi številke: več kot 120 internih izobraževalnih dogodkov oziroma več kot 500 izobraževalnih ur letno.

Številne raziskave potrjujejo, da je prav pomanjkanje priložnosti za osebno rast in razvoj kariere, glavni razlog, da zaposleni zapustijo podjetje.

Mentorstvo, Zmenek s kupcem, Kreativna petkova jutra, SMile Lab s 24-urnim hekatonom in internim pospeševalnikom so le nekateri od izobraževalnih programov, ki smo jih razvili v zadnjih petih letih in so na voljo vsem zaposlenim. Predvsem slonijo na izmenjavi znanj in izkušenj med sodelavci, osvajanju novih veščin ter spodbujajo in krepijo sodelovanje med zaposlenimi in timi. Kot podpora (samo)učenju so še interna SMile knjižnica, intranetni portal ter mesečne SMile e-novice z dodatno izobraževalno vsebino, novicami in uspešnimi zgodbami lastnih blagovnih znamk, marketinških kampanj in posebnih dosežkov zaposlenih.

Številne raziskave potrjujejo, da je prav pomanjkanje priložnosti za osebno rast in razvoj kariere, glavni razlog, da zaposleni zapustijo podjetje.1

Vloga in odgovornost kadrovikov oziroma tistih, ki v podjetju skrbimo za razvoj zaposlenih, je v marsičem tako podobna vlogi »starša« - zanetiti iskrico ter skupaj z vodji na vseh ravneh in sodelavci ustvariti okolje, v katerem se bomo zaposleni počutili varne (psihološka varnost je ključna, da zaposleni izražamo ideje in mnenja, sodelujemo v razpravah, smo ustvarjalni; op.p.), v katerem bomo rasli, se vseskozi razvijali tako na osebni kot tudi profesionalni ravni, negovali strast do učenja, osvajanja novih, potrebnih znanj in veščin ter imeli ne nazadnje priložnost uresničiti svoje karierne sanje. In to ne velja le za milenijce, temveč za vse generacije.

Zavezanost učenju se začne na vrhu