LABIRINT OSEBNIH PODATKOV

DR. JURIJ ŽUREJ, direktor pravne službe Atlantic Grupa za Slovenijo, Rusijo in BIH

Facebook
LinkedIn

V svojem profesionalnem življenju se zadnje desetletje že skoraj vsakodnevno stalno ukvarjam z vprašanjem varstva osebnih podatkov. Skoraj vsako področje ali nasvet, ki ga dam v takšni ali drugačni obliki, vedno naleti v določenem obsegu tudi na vprašanje varstva osebnih podatkov. Iz svojih izkušenj lahko zaključim dve stvari.

Prvič, da je področje tako široko, da je dandanes že skoraj nemogoče navadnemu smrtniku razumeti, kaj se sme in kaj ne. In drugič, da je, tako kot pri vseh stvareh, tudi to pravno področje v določenih segmentih s svojimi rešitvami sprejelo stališča, ki so v praksi skoraj nemogoče izvedljiva ali pa so milo rečeno težko razumljiva.

Za lažje razumevanje, kaj se sme in kaj ne, navajam krajši povzetek smernic informacijskega pooblaščenca, ki se specifično ukvarjajo z varstvom osebnih podatkov v delovnih razmerjih in ki so bile objavljene konec leta 2016 in ki naj podajo nekak pavšalen pregled trenutnih standardov na navedenem področju. Še pred povzetkom naj opozorim, da kot pri vsakem pravnem zapisu tudi ta povzetek pomeni osnovna načela, obstaja pa sto in ena izjema, in za bolj poglobljene odgovore vam v praksi priporočam, da se obrnete na informacijskega pooblaščenca.