Zakon, ki je bil sprejet z namenom odprave posledic naravnih nesreč, ki so Slovenijo prizadele v avgustu 2023, omogoča hitrejšo zaposlitev tujih državljanov tretjih držav, ki za vstop in bivanje v Republiki Sloveniji ne potrebujejo vizuma, v poklicih, ki jih na trgu dela že zdaj primanjkuje in so nujno potrebni za odpravo posledic poplav in plazov. Prav tako omogoča hitrejši pričetek izvajanja storitev napotenih delavcev, delavcev zaposlenih pri tujih delodajalcih, ki bodo za namen odprave posledic poplav in plazov v Sloveniji opravljali storitev.